english

Mevr. J.M.C. Kloppenburg-Versteegh (1862-1948)

Mevr. J.M.C. Kloppenburg-Versteegh
(1862-1948)

Eene nabetrachting

In 1940, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, verscheen het derde en laatste boek van mevrouw Kloppenburg: Eene nabetrachting op mijn 'Wenken en raadgevingen' betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. Een pleidooi voor het vele goede, dat ons mooie Indië op plantaardig gebied voor mensch en dier bevindt en voortbrengt.

De aanvallen die mevrouw Kloppenburg van de gevestigde westerse medici had moeten verduren, waren kennelijk hard aangekomen. Met dit nieuwe boek wenste ze de waardevolle geneeskracht van Indische planten te verdedigen. Daarom noemde ze een groot aantal bronnen van haar kruidenkennis. Ook beschreef ze veel ziektegeschiedenissen, waarin zij met haar kruidenkennis een belangrijke, zo niet cruciale rol, had mogen vervullen.

Hoewel, 'haar' kruidenkennis? In feite had mevrouw Kloppenburg die slechts ten dele zelf verworven. Zoals ze zelf zei:

"De strekking van dit boek, op 78-jarige leeftijd geschreven, is in de eerste plaats om God in het openbaar te danken voor de voorlichting en de hulp, die Hij mij schonk om aan de hand van de ervaring van mijne moeder en van anderen diep door te dringen in de kennis der geneeskrachtige planten enz., en daardoor te kunnen medewerken aan het heil van mijn door ziekten bezochte medemenschen, terwijl ik mogelijk daarmede ook de wetenschap een weinig heb gediend. Openlijk wil ik daarom getuigenis van mijne diepe erkentelijkheid afleggen aan den Hoogsten, die mij bij mijne pogingen leidde en aan hen, die mij in mijn werk voorgingen en van wie ik veel geleerd heb."

Tussen de regels door vertelde mevrouw Kloppenburg evenwel een ander verhaal over 'ons mooie Indië', de Nederlandse kolonie, waarin Europeanen de dienst uitmaakten. De Indonesische bevolkingsgroep die mevrouw Kloppenburg waarnam, bestond voornamelijk uit wijze natuurmensen van wie zij wat kruidenkennis betreft veel kon leren. Wat nationalisme inhield, wisten zij niet - of hoorden zij dat niet te weten, volgens de gedachtengang van de schrijfster?
[Copyright © 1999/2009]       laatste update: 12.07.2009    [sitemap]
Damescompartiment Online

nieuwNieuws!

boekcassette auteur wie was zij? haar boeken foto-album voorpublicatie bij Xotus u weet iest? aanbevolen home

naar het Damescompartiment!